navigazione

เสียง

เกี่ยวกับเรา

Convergence Consulting Srl เป็นการบริการด้านวิศวกรรม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ก่อตั้งขึ้นใน 1998 โดยโรปายที่ยังคงเป็นผู้ดูแล. Da oltre dodici anni Paolo Golfarini ne ha la direzione tecnica ed è anche