Dung sai | Tư vấn hội tụ

Dung sai

DURATA DEL MODULO Một trong những: 2 giorni

CÁC CHỦ ĐỀ ĐƯỢC BẢO HIỂM:

1. Tổng quan về chiều dung sai

 • Quotatura tecnologica e funzionale
 • Ch di báo/tolleranze
 • Chuyển đổi định dạng đối xứng
 • Dimensioning của kích thước lắp ráp các bộ phận vs

2. Tổng quan về tolletanze của các hình thức và vị trí (GD&T)

 • GD dung sai loại&T
 • So sánh tóm tắt các tiêu chuẩn ISO/ASME

3. Giới thiệu về đo lường

 

 

DULẮP ĐẶT CÁC MÔ-ĐUN 2: 2 giorni

CÁC CHỦ ĐỀ ĐƯỢC BẢO HIỂM:

1. Giới thiệu về SPC (Kiểm soát thống kê quá trình)

 • Thống kê phân phối, giá trị cốt lõi và đường cong 3 Sigma
 • Quá trình thiết kế và khả năng dung sai

2. Phân tích sự khoan dung

 • Khoảng cách phân tích
 • Phương pháp phân tích (trường hợp xấu nhất, RSS, MRSS)
 • Dung sai chồng-up với các ví dụ
 • Độ nhạy của hạn ngạch
 • Hoạt động dòng chảy

3. Dung sai phân bổ

 • Trong số các phương pháp tổng hợp của dung sai được viết bởi admin
 • Phương pháp phân tích (trường hợp xấu nhất, RSS, MRSS)\
 • Flusso operativi ed esempi

4. Đề cương phân tích sự khoan dung với GD&T

 • Controlli di forma e posizione

 

 

THỜI GIAN THỰC HIỆN HÌNH THỨC TR: 1 Ngày

CÁC CHỦ ĐỀ ĐƯỢC BẢO HIỂM:

1. Thuế khoan dung mẫu phân tích phần mở rộng được hỗ trợ bởi Creo Parametric

 • Utilizzo e metodologia
 • Esempi chồng lên assiale e radiale
 • Esempi con tolleranze su perni e fori

Bạn cũng có thể thích Nhiều tác giả

1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm chúng tôi. Xin vui lòng bấm nút bắt đầu trò chuyện với sự hỗ trợ của chúng tôi :)

Bắt đầu

p {