Dung sai

DURATA DEL MODULO 1: 2 giorni

 1. TỔNG QUAN VỀ TOLLERANZE DIMENSIONALI
 • Quotatura tecnologica e funzionale
 • Ch di báo/tolleranze
 • Chuyển đổi định dạng đối xứng
 • Dimensioning của kích thước lắp ráp các bộ phận vs
 1. Tổng quan về dung sai hình thức và vị trí (GD&T)
 • GD dung sai loại&T
 • So sánh tóm tắt các tiêu chuẩn ISO/ASME
 1. GIỚI THIỆU VỀ ĐO LƯỜNG

DURATA DEL MODULO 2: 1 Ngày

 1. GIỚI THIỆU VỀ SPC (Kiểm soát thống kê quá trình)
 • Thống kê phân phối, giá trị cốt lõi và đường cong 3 Sigma
 • Quá trình thiết kế và khả năng dung sai
 1. PHÂN TÍCH SỰ KHOAN DUNG
 • Khoảng cách phân tích
 • Phương pháp phân tích (trường hợp xấu nhất, RSS, MRSS)
 • Dung sai chồng-up với các ví dụ
 • Độ nhạy của hạn ngạch
 • Hoạt động dòng chảy
 1. DUNG SAI PHÂN BỔ
 • Metodi di sintesi delle tolleranze
 • Phương pháp phân tích (trường hợp xấu nhất, RSS, MRSS)
 • Flusso operativi ed esempi
 1. CENNI ANALISI DELLE TOLLERANZE con GD&T
 • Controlli di forma e posizione

DURATA DEL MODULO 3: 1 Ngày

 1. MODULO thuế chịu phân tích mở rộng ProEngineer
 • Utilizzo e metodologia
 • Esempi chồng lên assiale e radiale
 • Esempi con tolleranze su perni e fori

Bạn cũng có thể thích Nhiều tác giả