Training | Tư vấn hội tụ
Navigazione Tag

đào tạo

Linh hoạt Creo Parametric, mô hình hóa

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 1 ngày yêu cầu: Cơ bản hoặc giới thiệu Creo Parametric (cựu Pro/kỹ sư) và ít 80 giờ được sử dụng bởi Creo Parametric. CÁC CHỦ ĐỀ ĐƯỢC BẢO HIỂM: Giới thiệu về mô hình hóa linh hoạt lựa chọn và chỉnh sửa công cụ…

Nâng cao bề mặt Creo Parametric

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 2 ngày mục tiêu: Questo corso è volto all'insegnamento di tutte le tính năng e tecniche avanzate di utilizzo del modulo Pro/bề mặt. Các khóa học được phát triển thông qua việc tạo ra các bề mặt và hỗ trợ hình học…

Lắp ráp lớn quản lý Creo Parametric

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 2 ngày mục tiêu: Một số lượng ngày càng tăng của các công ty dựa trên Creo Parametric để thiết kế và phát triển hội đồng lớn, Thanks cũng để hiện thực hóa bằng công nghệ tham số công cụ mới…

Pro/Moldesign

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 3 ngày mục tiêu: Khóa học này dạy các kỹ thuật được sử dụng để tạo ra một khuôn nhựa Creo Parametric, bằng cách sử dụng các hình thức Pro/MOLDESIGN. Những người tham gia, bắt đầu từ một mô hình tạo ra trong Creo…

Cấu trúc cơ bản Pro/Mechanica

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 5 ngày mục tiêu: Khóa học này dạy làm thế nào để sử dụng cấu trúc Pro/Mechanica và Pro/Mechanica nhiệt, minh họa các bước và kỹ thuật cần thiết để phân tích cấu trúc và nhiệt hiệu suất của một…

Pro/Sheetmetal

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 2 ngày mục tiêu: Các khóa học về thiết kế Sheetmetal bởi Creo Parametric, Crea le competenze richieste per la progettazione di parti ed assiemi usando Sheetmetal, bao gồm cả lỗi xử lý và tạo ra…

Pro/cáp.

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 6 giorni - 2GG. Sơ đồ, 3GG. Cáp, 1GG. Dây nịt mục tiêu: Corso Questo è volto all'insegnamento di tutte le tecniche di utilizzo del modulo cáp. Khóa học này bao gồm ba module: 1.Sơ đồ - định nghĩa của…

Chuyển động cơ bản Pro/Mechanica

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 3 ngày mục tiêu: Các khóa học dạy làm thế nào để sử dụng các chuyển động Pro/Mechanica minh họa các bước và các kỹ thuật bạn cần phải phân tích một hệ thống cơ khí trong chuyển động. Học viên sẽ tìm hiểu làm thế nào để mô phỏng các…

Quản trị viên Pro/INTRALINK

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 5 ngày mục tiêu: Khóa học này sẽ cho phép bạn để củng cố các kiến thức về môi trường PTC và bắt đầu đến địa chỉ các vấn đề của quản lý các khía cạnh tài liệu dữ liệu được tạo ra mà…

Giới thiệu về phay

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 3 chủ đề ngày: Giới thiệu tạo tạo ra mô hình sản xuất thô mặt phay hoạt động thông số sản xuất của chuỗi các công cụ trình tự của hồ sơ tập trình tự Chuỗi…
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm chúng tôi. Xin vui lòng bấm nút bắt đầu trò chuyện với sự hỗ trợ của chúng tôi :)

Bắt đầu

p {