Navigazione Tag

Creo

Linh hoạt Creo Parametric, mô hình hóa

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 1 ngày yêu cầu: Cơ bản hoặc giới thiệu Creo Parametric (cựu Pro/kỹ sư) và ít 80 giờ được sử dụng bởi Creo Parametric. CÁC CHỦ ĐỀ ĐƯỢC BẢO HIỂM: Giới thiệu về mô hình hóa linh hoạt lựa chọn và chỉnh sửa công cụ…

Nâng cao bề mặt Creo Parametric

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 2 ngày mục tiêu: Questo corso è volto all'insegnamento di tutte le tính năng e tecniche avanzate di utilizzo del modulo Pro/bề mặt. Các khóa học được phát triển thông qua việc tạo ra các bề mặt và hỗ trợ hình học…

Pro/Moldesign

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 3 ngày mục tiêu: Khóa học này dạy các kỹ thuật được sử dụng để tạo ra một khuôn nhựa Creo Parametric, bằng cách sử dụng các hình thức Pro/MOLDESIGN. Những người tham gia, bắt đầu từ một mô hình tạo ra trong Creo…

Cấu trúc cơ bản Pro/Mechanica

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 5 ngày mục tiêu: Khóa học này dạy làm thế nào để sử dụng cấu trúc Pro/Mechanica và Pro/Mechanica nhiệt, minh họa các bước và kỹ thuật cần thiết để phân tích cấu trúc và nhiệt hiệu suất của một…

Quản trị viên Pro/INTRALINK

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 5 ngày mục tiêu: Questo corso vi permetterà di consolidare le conoscenze dell'ambiente PTC ed iniziare ad affrontare le problematiche della gestione dei dati generati sia sotto l'aspetto documentativo che

Giới thiệu về phay

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 3 giorni ARGOMENTI TRATTATI: Introduzione Creazione del Modello di Manufacturing Creazione del Grezzo Le Operazioni Utensili Parametri di Manufacturing Sequenza di Spianatura Sequenza di Profile Sequenza di Volume Sequenza

Người dùng Pro/INTRALINK

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 5 ngày mục tiêu: Questo corso vi permetterà di consolidare le conoscenze dell'ambiente PTC ed iniziare ad affrontare le problematiche della gestione dei dati generati sia sotto l'aspetto documentativo che

Corso Avanzato di Fresatura

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 2 giorni ARGOMENTI TRATTATI: Introduzione Tipologie di Sequenze a disposizione Lavorazioni a 4 và 5 Vị trí trục gia công để 4 và 5 Liên tục trục công cụ trục kiểm soát: Pivot điểm, Cong trục cầu…

Tornitura

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 3 giorni ARGOMENTI TRATTATI: Introduzione Creazione del Modello di Manufacturing Creazione del Grezzo Le Operazioni Utensili Parametri di Manufacturing Sequenza di Area Sequenza di Profile Sequenza di Gole Sequenza di

Elettroerosione một Filo

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 3 giorni ARGOMENTI TRATTATI: Introduzione Creazione del Modello di Manufacturing Creazione del Grezzo Le Operazioni Utensili Parametri di Manufacturing Sequenza di Area Sequenza di Profile Sequenza di Gole Sequenza di
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm chúng tôi. Xin vui lòng bấm nút bắt đầu trò chuyện với sự hỗ trợ của chúng tôi :)

Bắt đầu

p {