Dịch vụ tư vấn

Hai mươi năm kinh nghiệm

Hội tụ tư vấn S.r. l. cung cấp các dịch vụ trên các dự án cụ thể của tư vấn ’ hoạt động hỗ trợ với các phương pháp của các “đào tạo trong công việc”.

  • Các dịch vụ tư vấn cho các sản phẩm quản lý dữ liệu và quy trình, tích hợp công cụ CAX và PLM.
  • ‘ Dịch vụ theo yêu cầu’ hoặc ‘ cho dự án’ cho phát triển sản phẩm và hợp tác thiết kế sản phẩm cơ khí và khuôn mẫu cho nhựa. Bằng cách sử dụng nhiều nhất nâng cao kỹ thuật ’ phần mềm d (Pro/Engineer® – Creo Parametric® – SolidWorks® – CATIA®)
  • Dịch vụ phân tích: cấu trúc, tĩnh, Động lực học, nhiệt, và ảo prototyping (Động phân tích), chủ yếu sử dụng Pro/Engineer Mechanica® và ANSYS®.
  • Dịch vụ mô phỏng quá trình phát triển và tối ưu hóa các sản phẩm làm bằng nhựa khuôn mẫu lưu lượng phần mềm, AMI®

tư vấn

Bạn cũng có thể thích Nhiều tác giả