Pro/Sheetmetal | Tư vấn hội tụ

Pro/Sheetmetal

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 2 giorni

MỤC TIÊU: Các khóa học về thiết kế Sheetmetal bởi Creo Parametric, Crea le competenze richieste per la progettazione di parti ed assiemi usando Sheetmetal, compresa la gestione degli errori e la creazione delle tavole di produzione. Khóa học bao gồm tất cả các chức năng cần thiết để tạo ra một phần sheetmetal, bản vẽ và các hội đồng.
Sẽ được tổ chức đặc biệt là có sự hiểu biết tối đa về & #8217; tích hợp Pro/SHEETMETAL mô-đun tất cả & #8217; trong Creo Parametric.

Các khóa học có hai mục đích chính: cung cấp cho người tham gia một sheetmetal ngôn ngữ phổ biến và cung cấp cho bạn những kỹ năng bạn cần để hoàn thành thiết kế (bộ phận, Quốc hội và hội đồng); đảm bảo rằng người dùng áp dụng các tiêu chuẩn kỹ năng mua lại vì vậy liên kết khách hàng.

Tất cả ’ kết thúc khóa học, sinh viên sẽ có thể tạo ra mô hình sheetmetal và dự án, tạo trống phát triển, và tài liệu sản xuất.

YÊU CẦU: Cơ bản hoặc giới thiệu Creo Parametric.

CÁC CHỦ ĐỀ ĐƯỢC BẢO HIỂM:

  • Phương pháp xây dựng của các bộ phận phần Sheetmetal
  • Làm thế nào để xây dựng một tính năng các bộ phận kim loại tấm
  • Thiết lập bảng uốn cong cho ’ môi trường thiết kế Sheetmetal; xác định phần bắt đầu, định nghĩa của các đặc tính của một phần gốc của ’ công ty (tiêu bản)
  • Tài liệu d ’ thứ tự bằng cách sử dụng uốn cong bàn uốn cong
  • Thế hệ của các mô hình phát triển (căn hộ Nhà nước) sản xuất, với các trường hợp đặc biệt
  • Bản vẽ sheetmetal
  • Chuyển đổi các bộ phận rắn Creo Parametric tiêu chuẩn ở Sheetmetal
  • Ứng dụng UDFS trong môi trường thiết kế Sheetmetal
  • Ứng dụng đặc biệt: Các hoạt động cải cách và mở rộng
  • Biểu mẫu thông tin cụ thể cho Sheetmetal có

Bạn cũng có thể thích Nhiều tác giả

1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm chúng tôi. Xin vui lòng bấm nút bắt đầu trò chuyện với sự hỗ trợ của chúng tôi :)

Bắt đầu

p {