Corso Pro/Moldesign | Tư vấn hội tụ

Pro/Moldesign

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 3 giorni

MỤC TIÊU: Khóa học này dạy các kỹ thuật được sử dụng để tạo ra một khuôn nhựa Creo Parametric, bằng cách sử dụng các hình thức Pro/MOLDESIGN. Những người tham gia, bắt đầu từ một mẫu được tạo ra trong Creo Parametric, Nhựa khuôn mẫu có thể đạt được bằng cách sử dụng phương pháp khác nhau.
Sẽ, Ngoài ra, có thể phân tích các bộ phận để xác định cách tốt nhất để thiết kế các mốc và sử dụng bộ phận tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh để hoàn thành các mốc. Vào cuối khóa học này, người tham gia sẽ có thể thiết kế một khuôn đúc bằng cách sử dụng các hình thức Pro/MOLDESIGN.

YÊU CẦU: Một trong những khóa học sau: Creo Parametric (cựu Pro/kỹ sư) Nâng cao phần thiết kế đào tạo hoặc nguyên tắc cơ bản thiết kế và ít 2/3 tuần của việc sử dụng Creo Parametric. Nâng cao mặt (khuyến cáo).

CÁC CHỦ ĐỀ ĐƯỢC BẢO HIỂM:

  • Phân tích các khuôn mẫu cho một phần của Creo Parametric
  • Các hội đồng tạo khuôn.
  • Quyết định chia tay bề mặt
  • Xác định khối lượng nấm mốc
  • Thêm các thành phần của nấm mốc (tiêu chuẩn và tùy chỉnh)
  • Định nghĩa của nấm mốc mở ’
  • Tạo ra các bộ phận in.
  • Định nghĩa của các chức năng của đúc.
  • Việc tạo ra các chức năng cho các khuôn mẫu.

Bạn cũng có thể thích Nhiều tác giả

1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm chúng tôi. Xin vui lòng bấm nút bắt đầu trò chuyện với sự hỗ trợ của chúng tôi :)

Bắt đầu

p {