Chuyển động cơ bản Pro/MECHANICA | Tư vấn hội tụ

Chuyển động cơ bản Pro/Mechanica

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 3 giorni

MỤC TIÊU: Các khóa học dạy làm thế nào để sử dụng các chuyển động Pro/Mechanica minh họa các bước và các kỹ thuật bạn cần phải phân tích một hệ thống cơ khí trong chuyển động. Học viên sẽ tìm hiểu làm thế nào để mô phỏng các điều kiện động của tất cả các cơ quan cứng nhắc ba chiều và phân tích sự tương tác giữa các lực lượng liên quan đến anh ta và điều kiện, đa thành phần hội đồng.

Ở phần cuối của khóa học, bạn sẽ có thể để đánh giá biến mà có tác dụng lớn nhất về một dự án chiều chuyển động học của một mục tiêu lớn.

YÊU CẦU: Đối với những người có ’ cần phải sử dụng chế độ làm việc tích hợp, Đó là khuyến cáo rằng tần số với một trong các khóa học: Creo Parametric e Basic Design Training Introduction to Creo Parametric. È inoltre necessario possedere esperienza tecnica nel campo della meccanica.

CÁC CHỦ ĐỀ ĐƯỢC BẢO HIỂM:

  • Giới thiệu về chuyển động Mechanica
  • Hình học và xây dựng các bộ phận, nhập khẩu trực tiếp của các bộ phận từ Creo Parametric
  • Kết nối của các bên và thực hiện quy tắc
  • Tải và chuyển động áp đặt bởi các thành phần
  • Định nghĩa của các điều kiện ban đầu để phân tích chuyển động
  • Phân tích và đánh giá kết quả
  • Xác định các biến thiết kế
  • Phân tích độ nhạy của thiết kế biến
  • Tối ưu hóa chuyển động
  • Chuyển giao các kết quả của chuyển động trong Mechanica cấu trúc cho ’ tối ưu hóa cấu trúc thành phần

Bạn cũng có thể thích Nhiều tác giả

1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm chúng tôi. Xin vui lòng bấm nút bắt đầu trò chuyện với sự hỗ trợ của chúng tôi :)

Bắt đầu

p {