Thiết kế, Công ty lập kế hoạch phát triển Creo Parametric và sản phẩm | Tư vấn hội tụ

Thiết kế, Công ty lập kế hoạch phát triển Creo Parametric và sản phẩm

Tư vấn hội tụ cung cấp khách hàng của mình một quan hệ đối tác công nghệ và thiết kế 360 độ, hỗ trợ họ và ủng hộ họ trong Thiết kế, Quy hoạch chungPhát triển sản phẩm.

Thiết kế gia công phần mềm dịch vụ, mà thực hiện có sẵn cho các khách hàng tư vấn của chúng tôi (chia sẻ kiến thức) – với thiết kế cao kỹ năng và một sự hiểu biết sâu sắc về giải pháp ’:

Creo® từ PTC

Các tác phẩm rắn từ Dassault

Rắn Edge® của Siemens PLM

Kỹ thuật viên của chúng tôi được đặt, cho thời gian dài hoặc không pi ù, Tất cả ’ trong các khách hàng công ty và được tích hợp đầy đủ với các ’ kỹ thuật văn phòng.

Bên cạnh các hoạt động bao gồm tất cả các giai đoạn thực hiện dự án và nhờ vào một phương pháp kết thúc để kết thúc nhằm mục đích kết quả, vengono sviluppate thực tiễn tốt nhất, thông qua kỹ năng thiết kế cụ thể như:

1.Tạo hình học có thể đảm bảo một mức độ tuyệt vời của thể dục à sản xuất và sự khác biệt thẩm Mỹ và/hoặc chức năng của sản phẩm

2.Phát triển tích hợp đầy đủ các ứng dụng hỗ trợ sự phát triển của bất kỳ loại sản phẩm, từ ý tưởng đến sản xuất

3.Thiết kế phương pháp đáng tin cậy nhờ vào việc truyền tự động thay đổi thiết kế và tất cả các thông tin mà bạn cần trong quá trình công nghiệp

4.Quản lý tất cả các thông tin được tạo ra trong CAD qua ’-vòng phát triển dự án

5.Hoạt động đầy đủ à prototyping và mô phỏng ảo

6.Thiết kế khuôn, linh kiện máy và các hội đồng

 

Bạn cũng có thể thích Nhiều tác giả

1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm chúng tôi. Xin vui lòng bấm nút bắt đầu trò chuyện với sự hỗ trợ của chúng tôi :)

Bắt đầu

p {