ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก – ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

ระยะเวลาหลักสูตร: 2 วัน

เนื้อหา

 • แนะนำ
 • สร้างแบบจำลองแม่พิมพ์
 • สร้างของว่าง
 • การถอนเงิน
 • วิเคราะห์ของร่าง, ความหนา
 • เส้นโค้งเงา
 • พื้นแยก
 • สร้างสรรค์ของไดรฟ์ข้อมูล (ส่วนรูป, Sleds)
 • แยกสต็อกในส่วนประกอบแม่พิมพ์
 • ช่องฉีด
 • ช่องระบายความร้อนดี
 • กรอกข้อมูลจำลอง
 • เปิดจำลอง, รบกวนตรวจสอบ
 • การกำหนดค่าสภาพแวดล้อมการทำงาน

คุณอาจต้อง เพิ่มเติมจากผู้เขียน