การออกแบบกลไก Corso | ร่วมให้คำปรึกษา

การออกแบบกลไก

ระยะเวลาหลักสูตร: 1 giorno

ความต้องการ: เบื้องต้น หรือพื้นฐาน Creo Parametric (อดีต Pro/วิศวกร) และอย่างน้อย 80 ชั่วโมงที่ใช้ โดย Creo Parametric.

หัวข้อครอบคลุม:

  • แนะนำโมดูกลไก
  • สร้างการเชื่อมต่อ
  • การสร้างเครื่องมือค้นหาและวิเคราะห์
  • การประเมินผลการ

คุณอาจต้อง เพิ่มเติมจากผู้เขียน

1
Close chat
สวัสดี! ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม. กรุณากดปุ่มเริ่มต้นการสนทนากับฝ่ายสนับสนุนของเรา :)

เริ่มต้น

p {