การออกแบบกลไก

ระยะเวลาหลักสูตร: 1 giorno

ความต้องการ: หลักสูตรพื้นฐานหรือแนะนำ Pro/วิศวกร / สร้าง และน้อย 80 ชั่วโมงของการใช้ Pro/วิศวกร.

หัวข้อ

  • แนะนำโมดูกลไก
  • สร้างการเชื่อมต่อ
  • การสร้างเครื่องมือค้นหาและวิเคราะห์
  • การประเมินผลการ

คุณอาจต้อง เพิ่มเติมจากผู้เขียน