Dàn mái lợp lớp – Tornitura

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 3 giorni

NỘI DUNG

 • Giới thiệu
 • Việc tạo ra các mô hình sản xuất
 • Tạo ra các chỗ trống
 • Các hoạt động
 • Dụng cụ bát đĩa
 • Thông số sản xuất
 • Trình tự của khu vực
 • Thứ tự của hồ sơ
 • Chuỗi các rãnh
 • Mặt phay tự
 • Trình tự phụ
 • Chuỗi khoan
 • Gia công để 4 "Ách"
 • Dữ liệu CL
 • Xử lý đăng bài
 • Vericut
 • Tài liệu hướng dẫn quy trình
 • Cấu hình môi trường làm việc

Bạn cũng có thể thích Nhiều tác giả