คลา lathing – Tornitura

ระยะเวลาหลักสูตร: 3 วัน

เนื้อหา

 • แนะนำ
 • การสร้างแบบจำลองการผลิต
 • สร้างของว่าง
 • การดำเนินงาน
 • ช้อนส้อม
 • พารามิเตอร์การผลิต
 • ลำดับของพื้นที่
 • ลำดับของโพรไฟล์
 • ลำดับของร่อง
 • ใบหน้ามิลลิ่งลำดับ
 • ลำดับที่เสริม
 • เจาะลำดับ
 • เครื่องจักรกลการ 4 แต้ม
 • ข้อมูล Cl
 • การโพสต์
 • Vericut
 • เอกสารกระบวนการ
 • การกำหนดค่าสภาพแวดล้อมการทำงาน

คุณอาจต้อง เพิ่มเติมจากผู้เขียน