Corso lớn hội quản lý | Tư vấn hội tụ

Lắp ráp lớn quản lý Creo Parametric

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 2 giorni

MỤC TIÊU: Một số lượng ngày càng tăng của các công ty dựa trên Creo Parametric để thiết kế và phát triển hội đồng lớn, Thanks cũng để thực hiện bằng công nghệ tham số của các công cụ mới để cải thiện việc quản lý của các hội đồng.
Được sử dụng với các phương pháp thích hợp, những công cụ này có thể phát triển trong một cực kỳ có liên quan đến việc thực hiện công việc của bạn. Dựa trên lĩnh vực kinh nghiệm của các chuyên gia của ’ PTC, Khóa học này sẽ giới thiệu ứng dụng, lớn lắp ráp kỹ thuật quản lý và nghiên cứu để:

 • Tăng tốc truy times của tập tin
 • Cải thiện thời gian tái sinh
 • Tăng tốc độ hiển thị.

Ở phần cuối của khóa học tham gia sẽ có thể sử dụng các kỹ thuật tốt nhất cho hội đồng lớn, qua đó nâng cao chất lượng và hiệu suất công việc của họ.

YÊU CẦU: Cơ bản hoặc giới thiệu Creo Parametric (cựu Pro/kỹ sư) và ít 80 giờ được sử dụng bởi Creo Parametric

CÁC CHỦ ĐỀ ĐƯỢC BẢO HIỂM:

 • Cấu hình tối ưu phần cứng và phần mềm ’.
 • Quản lý các bộ phận phức tạp
 • Quản lý của Hội đồng phức tạp.
 • Bắt đầu bắt đầu các bộ phận và các hội đồng.
 • Lớp thiết kế quản lý
 • Bộ xương của Hội đồng, Bản đồ đại diện đơn giản hóa các bộ phận (Vùng và thay thế).
 • Các kỹ thuật để tăng tốc soạn thảo thiết kế Top-Down
 • Các ứng dụng của kỹ thuật hợp nhất (Mô hình Master)

Bạn cũng có thể thích Nhiều tác giả

1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm chúng tôi. Xin vui lòng bấm nút bắt đầu trò chuyện với sự hỗ trợ của chúng tôi :)

Bắt đầu

p {