Giới thiệu về phay – Phay base

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 3 giorni

NỘI DUNG

 • Giới thiệu

 • Việc tạo ra các mô hình sản xuất

 • Tạo ra các chỗ trống

 • Các hoạt động

 • Dụng cụ bát đĩa

 • Thông số sản xuất

 • Mặt phay tự

 • Thứ tự của hồ sơ

 • Thứ tự tập

 • Tự động phục hồi trình tự tài liệu không được gỡ bỏ

 • Trình tự của các bề mặt phức tạp

 • Trình tự của quỹ đạo

 • Chuỗi khoan

 • Gia công trình tốc độ cao:

  -Roughing

  -Sơ yếu lý lịch tự động

  -Hoàn thiện

 • Dữ liệu CL

 • Xử lý đăng bài

 • Vericut

 • Quy trình quản lý

 • Tài liệu hướng dẫn quy trình

 • Cấu hình môi trường làm việc

Bạn cũng có thể thích Nhiều tác giả