แนะนำกัด – ฐานกัด

ระยะเวลาหลักสูตร: 3 วัน

เนื้อหา

 • แนะนำ

 • การสร้างแบบจำลองการผลิต

 • สร้างของว่าง

 • การดำเนินงาน

 • ช้อนส้อม

 • พารามิเตอร์การผลิต

 • ใบหน้ามิลลิ่งลำดับ

 • ลำดับของโพรไฟล์

 • ลำดับเสียง

 • วัสดุลำดับการกู้คืนอัตโนมัติไม่ถูกเอาออก

 • ลำดับของพื้นผิวที่ซับซ้อน

 • ลำดับของวิถี

 • เจาะลำดับ

 • ลำดับการตัดเฉือนความเร็วสูง:

  -หยาบ

  -ประวัติการทำงานอัตโนมัติ

  -จบ

 • ข้อมูล Cl

 • การโพสต์

 • Vericut

 • ตัวจัดการกระบวนการ

 • เอกสารกระบวนการ

 • การกำหนดค่าสภาพแวดล้อมการทำงาน

คุณอาจต้อง เพิ่มเติมจากผู้เขียน