Dịch vụ của chúng tôi | Tư vấn hội tụ

Dịch vụ của chúng tôi

Một số dịch vụ đào tạo của chúng tôi:
Pro/kỹ sư & Creo Parametric

  • Khởi động dịch vụ
  • Phương pháp đào tạo và phương pháp khuyến khích sự lây lan của thực tiễn tốt nhất trong môi trường chuyên nghiệp/kỹ sư & Creo Parametric

Windchill PDMLink – sản phẩm PTC

  • Khởi động dịch vụ, nâng cấp, thiết lập và đào tạo (cho người dùng và quản trị hệ thống), để Windchill PDMLink: sản phẩm dữ liệu quản lý công cụ của PTC.
  • Phương pháp đào tạo của chúng tôi và’ đề xuất một kế hoạch cụ thể công việc tập trung và hỗ trợ khách hàng từ thiết kế đến sản xuất.

Bạn cũng có thể thích Nhiều tác giả

1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm chúng tôi. Xin vui lòng bấm nút bắt đầu trò chuyện với sự hỗ trợ của chúng tôi :)

Bắt đầu

p {