FreeForm mặt-Modellazione di Superfici di phong cách o ISDXII cho Creo (trước đây là Pro/kỹ sư Wildfire)

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 2 giorni

NỘI DUNG

  • Giới thiệu
  • Tạo đường cong
  • Nhận xét của đường cong và kết nối
  • Bề mặt freeForm
  • Sửa đổi bề mặt, Trim và Merge
  • Quản lý các kết nối giữa các bề mặt
  • Định nghĩa của hình dạng phức tạp
  • Tích hợp FreeForm bề mặt với tham số mô hình
  • Phân tích chất lượng bề mặt

Bạn cũng có thể thích Nhiều tác giả