Modellazione di Superfici di Style | Tư vấn hội tụ

Các mô hình trên bề mặt của các phong cách hay ISDXII

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 2 giorni

CÁC CHỦ ĐỀ ĐƯỢC BẢO HIỂM:

  • Giới thiệu
  • Tạo đường cong
  • Nhận xét của đường cong và kết nối
  • Bề mặt freeForm
  • Sửa đổi bề mặt, Trim và Merge
  • Quản lý các kết nối giữa các bề mặt
  • Định nghĩa của hình dạng phức tạp
  • Tích hợp FreeForm bề mặt với tham số mô hình
  • Phân tích chất lượng bề mặt

Bạn cũng có thể thích Nhiều tác giả

1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm chúng tôi. Xin vui lòng bấm nút bắt đầu trò chuyện với sự hỗ trợ của chúng tôi :)

Bắt đầu

p {