สไตล์ Surfacing Modellazione Superfici di di อิสระ o ISDXII สำหรับ Creo (เดิมชื่อ Pro/วิศวกร ไฟป่า)

ระยะเวลาหลักสูตร: 2 วัน

เนื้อหา

  • แนะนำ
  • การสร้างเส้นโค้ง
  • ของเส้นโค้งและการเชื่อมต่อ
  • พื้นผิวแบบอิสระ
  • ปรับเปลี่ยนพื้นผิว, ตัดแต่งและเวียน
  • การจัดการการเชื่อมต่อระหว่างพื้นผิว
  • ความหมายของรูปร่างที่ซับซ้อน
  • รวมพื้นผิวแบบอิสระกับแบบพาราเมตริก
  • การวิเคราะห์คุณภาพพื้นผิว

คุณอาจต้อง เพิ่มเติมจากผู้เขียน