การสร้างแบบจำลองพื้นผิวสไตล์ | ร่วมให้คำปรึกษา

การสร้างแบบจำลองพื้นผิวสไตล์หรือ ISDXII

ระยะเวลาหลักสูตร: 2 วัน

หัวข้อครอบคลุม:

  • แนะนำ
  • การสร้างเส้นโค้ง
  • ของเส้นโค้งและการเชื่อมต่อ
  • พื้นผิวแบบอิสระ
  • ปรับเปลี่ยนพื้นผิว, ตัดแต่งและเวียน
  • การจัดการการเชื่อมต่อระหว่างพื้นผิว
  • ความหมายของรูปร่างที่ซับซ้อน
  • รวมพื้นผิวแบบอิสระกับแบบพาราเมตริก
  • การวิเคราะห์คุณภาพพื้นผิว

คุณอาจต้อง เพิ่มเติมจากผู้เขียน

1
Close chat
สวัสดี! ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม. กรุณากดปุ่มเริ่มต้นการสนทนากับฝ่ายสนับสนุนของเรา :)

เริ่มต้น

p {