Linh hoạt mô hình khóa học | Tư vấn hội tụ

Linh hoạt Creo Parametric, mô hình hóa

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 1 Ngày

YÊU CẦU: Cơ bản hoặc giới thiệu Creo Parametric (cựu Pro/kỹ sư) và ít 80 giờ được sử dụng bởi Creo Parametric.

CÁC CHỦ ĐỀ ĐƯỢC BẢO HIỂM:

  • Giới thiệu về mô hình hóa linh hoạt
  • Lựa chọn và công cụ
  • Xem xét và xử lý bề mặt
  • Tính năng nhận dạng
  • Tuyên truyền và các tính năng review

Bạn cũng có thể thích Nhiều tác giả

1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm chúng tôi. Xin vui lòng bấm nút bắt đầu trò chuyện với sự hỗ trợ của chúng tôi :)

Bắt đầu

p {