Các khóa học | Tư vấn hội tụ
duyệt thể loại

Các khóa học

Pro/Moldesign

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 3 ngày mục tiêu: Questo corso insegna le tecniche utilizzate per creare uno stampo in plastica

Pro/Sheetmetal

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 2 ngày mục tiêu: Các khóa học về thiết kế Sheetmetal bởi Creo Parametric, crea le

Pro/cáp.

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 6 giorni - 2GG. Sơ đồ, 3GG. Cáp, 1GG. Dây nịt mục tiêu: Questo corso è volto
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm chúng tôi. Xin vui lòng bấm nút bắt đầu trò chuyện với sự hỗ trợ của chúng tôi :)

Bắt đầu

p {