Người dùng Pro/INTRALINK

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 5 ngày mục tiêu: Khóa học này sẽ cho phép bạn để củng cố các kiến thức về môi trường PTC và bắt đầu đến địa chỉ các vấn đề của quản lý các khía cạnh tài liệu dữ liệu được tạo ra mà…

Dàn mái lợp lớp – Tornitura

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 3 Trình tự nội dung giới thiệu sản xuất mô hình sáng tạo qua việc tạo ra các khu vực sản xuất công cụ thô thông số hoạt động thứ tự của hồ sơ trình tự của khuôn mặt phay chuỗi những hẻm núi…

Dung sai

DURATA DEL MODULO 1: 2 ngày tổng quan về công nghệ và chức năng Dimensioning chiều dung sai kích thước/dung sai đối xứng định dạng chuyển đổi định dạng dimensioning phần vs dimensioning hội dung sai hình học tổng quan và…