Người dùng Pro/INTRALINK

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 5 ngày mục tiêu: Questo corso vi permetterà di consolidare le conoscenze dell'ambiente PTC ed iniziare ad affrontare le problematiche della gestione dei dati generati sia sotto l'aspetto documentativo che

Corso Avanzato di Fresatura

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 2 giorni ARGOMENTI TRATTATI: Introduzione Tipologie di Sequenze a disposizione Lavorazioni a 4 và 5 Vị trí trục gia công để 4 và 5 Liên tục trục công cụ trục kiểm soát: Pivot điểm, Cong trục cầu…

Tornitura

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 3 giorni ARGOMENTI TRATTATI: Introduzione Creazione del Modello di Manufacturing Creazione del Grezzo Le Operazioni Utensili Parametri di Manufacturing Sequenza di Area Sequenza di Profile Sequenza di Gole Sequenza di

Elettroerosione một Filo

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 3 giorni ARGOMENTI TRATTATI: Introduzione Creazione del Modello di Manufacturing Creazione del Grezzo Le Operazioni Utensili Parametri di Manufacturing Sequenza di Area Sequenza di Profile Sequenza di Gole Sequenza di

Thiết kế khuôn ép nhựa

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 2 giorni ARGOMENTI TRATTATI: Introduzione Creazione del Modello di Mold Creazione del Grezzo Il Ritiro Analisi degli Sformi, Bề mặt bóng đường cong chia tay sáng tạo độ dày của khối lượng (Các bộ phận hình, Xe trượt tuyết)…

Dung sai

DURATA DEL MODULO UNO: 2 giorni ARGOMENTI TRATTATI: 1. Overview tolleranze dimensionali Quotatura tecnologica e funzionale Formati di quote/tolleranze Conversione al formato simmetrico Quotatura di parti vs quotatura di assembly 2.
1
Close chat
Xin chào! Cảm ơn bạn đã ghé thăm chúng tôi. Xin vui lòng bấm nút bắt đầu trò chuyện với sự hỗ trợ của chúng tôi :)

Bắt đầu

p {