Nâng cao nghiền lớp – Corso Avanzato di Fresatura

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 2 giorni

NỘI DUNG

 • Giới thiệu

 • Trong số các loại chuỗi có sẵn

 • Gia công để 4 và 5 Vị trí trục

 • Gia công để 4 và 5 Liên tục trục

 • Dell ’ công cụ kiểm soát trục:

  Pivot điểm

  Pivot góc

  "Ách"

 • Tạo ra các chỗ trống

 • Các hoạt động

 • Dụng cụ bát đĩa

 • Thông số sản xuất

 • Thứ tự của hồ sơ

 • Trình tự của các bề mặt phức tạp

 • Trình tự của quỹ đạo

 • Trình tự cắt ghép Swarf

 • Dữ liệu CL

 • Xử lý đăng bài

 • Vericut

 • Tài liệu hướng dẫn quy trình

 • Cấu hình môi trường làm việc

Bạn cũng có thể thích Nhiều tác giả