ขั้นสูงกัดชั้น – Corso Avanzato di Fresatura

ระยะเวลาหลักสูตร: 2 วัน

เนื้อหา

 • แนะนำ

 • ชนิดของลำดับที่มี

 • เครื่องจักรกลการ 4 และ 5 ตำแหน่งแกน

 • เครื่องจักรกลการ 4 และ 5 แกนต่อเนื่อง

 • Dell ’ เครื่องมือควบคุมแกน:

  จุด pivot

  มุมสาระสำคัญ

  แต้ม

 • สร้างของว่าง

 • การดำเนินงาน

 • ช้อนส้อม

 • พารามิเตอร์การผลิต

 • ลำดับของโพรไฟล์

 • ลำดับของพื้นผิวที่ซับซ้อน

 • ลำดับของวิถี

 • ลำดับของการตัดก้อน

 • ข้อมูล Cl

 • การโพสต์

 • Vericut

 • เอกสารกระบวนการ

 • การกำหนดค่าสภาพแวดล้อมการทำงาน

คุณอาจต้อง เพิ่มเติมจากผู้เขียน