ลูกค้าเป็นศูนย์กลางเครือข่าย

แนวคิดของผู้รับเหมาช่วงเราพัฒนาตามแบบจำลองระบบนิเวศนวัตกรรมที่ใช้เครือข่ายทั่วโลกของคู่ค้าด้วยดีมีความสามารถด้าน, ความรัก และ “ดีสุด” เทคโนโลยี.
เครือข่ายนวัตกรรมนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมการทำงานข้ามขอบเขตองค์กร, เน้นการสร้างมูลค่าของลูกค้า, ตอบสนองอย่างรวดเร็วในความต้องการของตลาด, ช่วยเร่งการเปลี่ยนจากการวิจัยการผลิต และเป็นการปรับตัวมากขึ้นการเปลี่ยนแปลง.

คุณอาจต้อง เพิ่มเติมจากผู้เขียน